پيشينه گردشگري:/پایان نامه درباره تبلیغات و جذب گردشگر

دانلود پایان نامه

پيشينه گردشگري در ايران:

سابقه تاريخي ايران به گونه‌اي است كه نه تنها از لحاظ ملي بلكه از بعد بين‌المللي نيز براي ساير كشورهاي جهان داراي اهميت فراواني است. اكتشافات انجام شده در كوه‌هاي زاگرس و البرز نشان دهنده سابقه زندگي غارنشيني در اين نواحي از دوران نئولتيك هستند. اين پيشينه ديرينه تاريخي زمينه‌هاي مساعدي براي رشد تمدن عصر باستان بوده است. تاريخ اسكان در فلات ايران اگر چه از دوران نوسنگي تا مهاجرت اقوام آريايي داراي ابهاماتي است اما شواهد روشني در دست است كه ايران از دير باز مسكوني بوده است.

شباهت‌هاي ميان آثار بدست آمده در سيلك و تپه حصار و برخي ديگر از نقاط باستاني  فلات ايران نشان مي‌دهد كه از ديرباز رفت و آمد ميان اقوام پيش از تاريخ ساكن اين فلات برقرار بوده و بي‌ترديد در اثر همين ارتباط خصوصياتي از يك تمدن به تمدن ديگر منتقل شده است. پيدايش برخي از اشياء نظير صدف در سيلك كاشان كه پس از آزمايش‌هاي دقيق  آن‌ها را از نوع صدف‌هاي خليج فارس تشخيص داده‌اند و از طرفي بعضي سنگ‌هاي رنگين به ويژه سنگ‌هاي استان خراسان مانند لاجورد، دليل محكمي است كه ثابت مي‌كند در هزاره‌هاي پيش از ميلاد انسان‌هايي بوده‌اند كه جهت داد و ستد و معاوضه اجناس، رنج سفر را بر خويش هموار مي‌ساختند و صدها كيلومتر راه را روزها و شب‌ها پاي پياده طي مي‌كردند تا كالايي را از ناحيه دوردستي به ناحيه ديگر ببرند و با اجناس آنجا معاوضه كنند. در دوران ايران باستان، انديشه‌هاي ايراني در سرتاسر گيتي پراكنده بود و اين پراكندگي انديشه، خود نشاني از سير و سفر دارد.

در زمان هخامنشيان راه‌هاي ارتباطي دوران به قدرت رسيدن كوروش كبير همان راه‌هاي باقي‌مانده از دوره ماد بود كه بعدها اين شبكه ارتباطي گسترش يافت. اولين مهمانخانه به سبك امروزي در قزوين براي پذيرايی از سفراي خارجي و اولين هتل پايتخت به سال 1261 خورشيدي در اين دوره ی  ‍”قاجاريه” ساخته شده است. اوج سير و سياحت و ميل به گردشگري در دوران مشروطيت كه درهاي فرنگستان به روي ايرانيان باز شد، صورت گرفت. در دوران رضا شاه با اعزام دانشجويان ايراني به فرنگ و گسترده شدن ارتباطات سياسي و تجاري، ايجاد هتل‌هايي به سبك اروپايي در نقاط مختلف كشور، ايران در جهت تبديل شدن به يكي از نقاط جذب جهانگرد حركت كرد.( تقی زاده انصاری،1385، 21-19)

بعد از انقلاب اسلامي به دنبال تحولات فكري ـ فرهنگي كه در كشور ايجاد شد تغيير بنيادی نيز در ساختار، رويكرد و سياست‌هاي گردشگري كشور به وجود آمد. وزارت اطلاعات و جهانگردي در سال 1357 به وزارت ارشاد ملي و سپس به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام يافت و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه، سرپرستي امور جهانگردي را بر عهده گرفت. به دنبال تشكيل وزارت ارشاد اسلامي دفتر ايرانگردي و جهانگردي در معاونت سياحتي و زيارتي اين وزارتخانه به منظور ساماندهي و برنامه‌ريزي گردشگري، آموزش، درجه‌بندي، نظارت، نرخ‌گذاري تأسيسات اقامتي، برقراري ارتباط با ارگان‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي جهانگردي تشكيل گرديد. اين دفتر پس از مدتي برابر مصوّبه 21 آبان 1358 شوراي انقلاب اسلامي با اهداف هماهنگي بين امور گردشگري چهار شركت سهامي (شركت سهامي تأسيسات جهانگردي ايران، شركت سهامي گشت‌هاي ايران، شركت سهامي مركز خانه‌هاي ايران و شركت سهامي سازمان مراكز جهانگردي) را در هم ادغام كرده و به نام مراكز ايرانگردي و جهانگردي شروع به فعاليت كرد. اين سازمان با خط‌مش و اهدافي نو فعاليت خود را با بهره‌برداي از 144 واحد پذيرايي، مهانسرا، هتل و تاسيسات گردشگري سراسر كشور آغاز نمود.

در سال 1365 وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامي ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل گرديد و فعاليت‌هاي اين سازمان نيز در وزارتخانه جديد به همان شكل قبلي خود ادامه پيدا كرد. (همان منبع، 33-22)

دانلود پایان نامه