مهارت­های هوش هیجانی:پایان نامه هوش هیجانی و عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

مهارت­های هوش هیجانی

جدول زیر جزئیاتی در رابطه با مهارتهای هوش هیجانی ارائه میدهد و به افزایش آگاهی افراد از اینکه چگونه ممکن است افراد دیگر از طریق رفتار آنها تحت تاثیر قرار گیرند کمک میکند و همچنین به این موضوع که آیا شایستگی وجود دارد که او بخواهد آن را بیشتر توسعه دهد یا خیر، پاسخ میدهد و در نهایت رابطه آن  با عملکرد و رابطه آن  با تجربه ارائه شده است (هوک [1]، 2011).

جدول2-2) مهارت­های هوش هیجانی (هوک، 2011)

رابطه با تجربه رابطه با عملکرد سوال شایستگی هوش هیجانی
چه چیزی منجر به شکست من در استفاده از عملکرد غالب من میشود؟ چه چیزی به برگشت تعادل و احساس اعتماد به نفس و امنیت بیشتر کمک میکند؟ آیا قبل از صحبت کردن به واکنش افراد نسبت به خودم فکر میکنم؟ در مورد چگونگی استفاده از عملکرد غالب خودم چه بازخوری دریافت میکنم؟ من در سخن گفتن با دیگران از چه لحنی استفاده میکنم؟ احساسات من چه تاثیری در دیگران دارد؟ خودآگاهی هیجانی
آیا من در ادعا کردن یا عقب کشیدن غیر منطقی هستم؟ من چقدر احساسات و افکار دیگران را در نظر میگیرم؟ آیا من ادعا کردن و پرخاشگری را از هم جدا میدانم؟ اظهار کردن(ادعا کردن)
هنگامی که من احساس نا امنی میکنم مدت خیلی زیادی ضربانم بالا میرود هرچند وقت من برای انعطاف در اولویتهایم پالش دارم؟ آیا من میتوانم معایبم را بپذیرم و هنوز احساس خوبی نسیت به خودم داشته باشم عزت نفس
آیا من به دلیل نا امنی دوباره در مورد تصمیمی که گرفته اند فکر میکنم؟ آیا من با توجه به درونم میتوانم تصمیم گیری کنم یا من به بازخور نیاز دارم آیا من از نظر احساسی وابسته به ئیگران هستم استقلال
آیا من تمایل به دانستن خوب یا بد بودن چیزی که انجام میدهم را دارم؟ ایا من برای توسعه عملکرد غالب خود و همچنین برای توسعه عملکردهایی با اولویت کمتر زمان صرف میکنم؟ چقدر من نیروهای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کرده ام؟ خود شکوفایی
چطور من میتوانم از احساسات و تفکرات افرادی که ذهنیات متفاوتی با من دارند قدردانی کنم؟ آیا من همدلی را با همدردی یا توافق اشتباه میگیرم؟ چطور من با دیگران با لحن طبیعی صحبت میکنم؟ همدلی
آیا وقتی من تلاشی انجام میدهم در مورد آن احساس خوبی دارم و ان را متفاوت انجام میدهم؟ آیا چیزی وجوئ ئارد که من احساس پرشوری برای انجام ان داشته باشم و برای مردم متفاوت باشد؟ من چگونه میتوانم کمک مثبتی برای جامعه خود داشته باشم پاسخگویی اجتماعی
آیا وقتی فردی وارد فضای ارتباطی من میشود و یا وقتی من میخواهم با کسی ارتباط برقرار کنم، دچار استرس میشوم؟ میزان راحتی برای صمیمیت با من چقدر است؟ آیا من میتوانم به روشی رضایت بخش برای خودم و دیگران، محبت کنم و محبت بگیرم؟ روابط بین فردی

[1] Hook

دانلود پایان نامه