مزاياي بانکداري الکترونيکي:/پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

مزاياي بانکداري الکترونيکي

بانکداري الکترونيک داراي مزايايي به شرح زير مي‌باشد؛

1- دقت بيشتر و بهتر در خصوص روند فعاليت اداري در تمامي مراکز دولتي و غير دولتي.

2- دسترسي آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگويي سريعتر به مراجعات مردمي.

3- جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و کنترل بهتر و دقيق‌تر مراکز دولتي.

4- کاهش حجم زيادي از مصرف کاغذ در حالي که ايران يکي از بزرگترين وارد کننده‌هاي کاغذ در دنيا مي‌باشد.

5- امکان انتقال سريعتر اطلاعات در تمامي نقاط کشور.

6- دسترسي آسانتر مردم به اطلاعات و اعلاميه‌هاي صادره از مراکز دولتي و مراکز خدمات عمومي مانند مسافرتهاي خارج شهري.

7- کاهش مسافرتهاي شهري مردم که به دنبال آن کاهش ترافيک، مصرف سوخت و آلودگي هوا خواهد داشت.

8- انتقال فعاليتها روزمره به منزل سبب حضور بيشتر افراد در منازل خود و گرمتر شدن کانون خانواده خواهد شد.

9- در ديدي وسيعتر مي‌توان افزايش آگاهي و اطلاع مردم از تحولات پيرامون خود و خصوصاً تحولات کشورهاي جهان را نام برد.

10- تهيه نيازمنديهاي مردم از طريق اين صنعت بدون نياز به انجام مسافرتهاي برون شهري و حتي خارج از کشور و کاهش هزينه‌هاي سنگين اين مسافرتها گرديده است.

مزاياي اين صنعت آن چنان زياد است که نياز به زمان و فرصتي بيشتر دارد که در اينجا به همين اندک مزايا که در فعاليتهاي روزمره وجود دارد و براي عموم جامعه قابل درک است بسنده مي‌نماييم. همانطور که مي‌دانيم اين صنعت سبب پيشرفت بيش از حد ديگر صنايع مانند توليدات خودرو، لوازم خانگي و… شده و اين پيشرفت را مي‌توان به وضوح و آشکاري فراوان حس نمود (دانايي، 1392).

 

2-16- بانکداري الکترونيک و پذيرش آن

همانطور که در مباحث قبلي بيان شد يکي از زير ساختهاي بانکداري الکترونيک منابع انساني و مسائل فرهنگي جامعه است و اينکه تاکنون در بسياري از کشورها بانکداري الکترونيک نتوانسته است متناسب با رشد زيرساختهاي مخابراتي، نرم‌افزاري و سخت‌افزاري رشد يابد به عقيده بسياري از کارشناسان، يکي از موانع اصلي رشد بانکداري الکترونيک بحث پذيرش فناوري و پذيرش بانکداري الکترونيک است که در بسياري از کشورها به يک مشکل عمومي تبديل شده است. نتايج تحقيقات پيشين نشان مي‌دهد که موفقيت بانکداري الکترونيک، تنها توسط حمايت دولت و بانکها حاصل نمي‌شود بلکه به پذيرش مشتريان نيز نيازمند است. از اين رو مي‌توان بيان کرد که مشتريان نقش مهمي در موفقيت بانکداري الکترونيکي دارند (توربان و همكاران، 2012). چرا که تلاشهاي صورت گرفته در گسترش و توسعه خدمات بانکداري الکترونيک بدون پذيرش اين خدمات از سوي مشتريان به موفقيت نخواهد انجاميد. پذيرش بانکداري الکترونيک از جمله مقوله‌هايي است که طي دهه‌هاي اخير، از سوي محققان بسياري مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا نکته حائز اهميت آن است که در حالي که تحقيقات گذشته بيشتر بر توسعه فناوري تأکيد داشتند، اخيرا جهت گيري تحقيقات بيشتر بر رويکرد تحقيقات مبتني بر مشتري معطوف گرديده است (دانايي، 1392). در زمينه پذيرش فناوري، تحقيقات گسترده‌اي صورت گرفته و تئوريها و مدلهاي مختلفي ارائه شده است. ازجمله تئوري رفتار منطقي، که اولين بار درسال 1975توسط آجزن[1] و فيشبن [2] در زمينه تحقيقات روانشناسي اجتماعي مطرح شد.

[1] Ajzen

[2] fishben

دانلود پایان نامه