دسترسی به فناوری اطلاعات-پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی

یکی دیگر از ابعاد آمادگی الکترونیکی وجود زیر ساخت های مناسب جهت رهبری، سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی در زمینه توسعه و بکارگیری فاوا می باشد. این زیر ساخت که از آن به عنوان زیر ساخت های سیاسی – مدیریتی نام برده شده بیانگر لزوم درک اهمیت مدیران عالی از تعیین خط مشی کلی، هدف گذاری و برنامه ریزی جامع جهت یکسان سازی و حدف بخشی کلیه فعالیت ها می باشد، زیرا بدون رهبری قوی سیاسی و برنامه ریزی جامع مدیریتی توسعه متوازن و هدفدار در قالب همکاری بخشهای مختلف جامعه میسر نخواهد بود.­(لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

لازمه اجراي تجارت الكترونيك، ايجاد زمينه و محيط مناسب با اين شيوه از تجارت است از جمله اين موارد كه بايد مهيا شود:  امنيت مبادله در محيط مجازي، شيوه هاي جابه جايي امن پول در محيط مجازي، ارائه كارتهاي اعتباري و … است. ( کیخاو همکاران، 1388)

2-12-1 ) آمادگی مدیریتی : شامل موارد میزان حمایت، تاکید و اولویت فاوا توسط مدیران –  مدیریت تغییر و به روز بودن مدیریت جهت بهبود وضعیت فاوا در سازمان –  مدیریت پروژه در حوزه هاي مختلف سازمان-  مدیریت منابع سازمانی در حوزه هاي مختلف – بکارگیري مدیریت ارتباط با مشتري، می باشد ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

2-12-2) آمادگی حقوقی-  قانونی : حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی بدون داشتن محیطی امن و قانونی برای بهره گیری از فرصت های دیجیتالی و پیاده سازی کاربردهای فاوا مانند تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک ، دولت الکترونیک و … امکان ناپذیر است و بدون وجود بستر قانونی – حقوقی مناسب برای توسعه ملی فاوا، بروز هرج و مرج الکترونیکی دور از انتظار نخواهد بود. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

شامل: موارد  قوانین حمایتی در جهت گسترش فاوا در سازمان –  قوانینی جهت برونسپاري خدمات غیر ضروري – قوانین مربوط به امنیت اطلاعات و خدماتIT  –  آیین نامه ها و بخش نامه هاي تشویقی فرهنگ سازي در حوزه هاي مختلف سازمان، می باشد . ( باقری دهنوی و همکاران، 1391) جدول 7  به  وضعيت زيرساخت هاي حقوقي براي بكارگيري تجارت الكترونيكي در ايران اشاره می کند.

 

 

جدول (2-6)  وضعيت زيرساخت هاي حقوقي براي بكارگيري تجارت الكترونيكي در ايران
(پاریاب، معمارنژاد، 1390)

رتبه 4

مرحله تكامل تجارت الكترونيكي

رتيه 3

مرحله رشد تجارت الكترونيكي

رتبه 2

مرحله آغازين تجارت الكترونيكي

رتبه 1

تجارت الكترونيكي امكان پذير نيست

عامل توانمند ساز

حقوقي- مدني

    ×   ادله الكترونيكي
    ×   تعارض قوانين
    ×   مراجع گواهي الكترونيكي
    ×   حق مولف
    ×   حمايت از داده/حريم

خصوصي

    ×   حمايت از مصرف كننده
      × قوانين پرداخت
    ×   قوانين مالياتي
    ×   قوانين مخابراتي
    ×   مسئوليت مدني
      × حقوق رقابتها
    ×   بدنه اصلي
دانلود پایان نامه