حسابداري ارزيابي عملكرد//پایان نامه درباره قابلیت های بازاریابی

دانلود پایان نامه

مدل­هاي حسابداري ارزيابي عملكرد

حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارش­هاي مالي است كه سود گزارش شده در آن­ها از اهميت زيادي براي استفاده­كنندگان برخوردار است. سرمايه­گذاران با اتكا به سود حسابداري، عملكرد شركت را ارزيابي كرده و پيش­بيني­هاي خود را بر آن اساس انجام مي­دهند. مديران نيز از سود براي برنامه­ريزي آينده شركت استفاده مي­كنند. در مدل حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش شركت از حاصلضرب دو عدد بدست مي­آيد؛ عدد اول، سود شركت و عدد دوم، ضريب تبديل سود به ارزش است. همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد در مدل­هاي حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش يك شركت، تابعي از معيارهاي مختلفي نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه­گذاري، جريان نقدي آزاد و سود تقسيمي است (استوارت[1]، 1991).

سود حسابداري، سنتي­ترين معيار ارزيابي عملكرد است كه براي سرمايه­گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي­شود به نظر بسياري از پژوهشگران يكي از مهمترين معيارهاي سنجش عملكرد محسوب مي­شود. با توجه به مزيت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز در اين مدل­ها و آساني محاسبات مربوط به آن، اين گروه از معيارهاي ارزيابي عملكرد به شكل گسترده­اي توسط استفاده­كنندگان از اطلاعات مالي، مورد استفاده قرار مي­گيرد. بررسي­هاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي­دهد كه سود حسابداري و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي­دهد كه در تصميم گيری­هاي آن­ها بسيار مؤثر است (لیپکا و بالسام[2]، 1998). با اين حال، مدل­هاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملكرد داراي نارسايي­هاي زير است:

  • امكان تحريف و دستكاري سود از طريق انتخاب روش­هاي مختلف.
  • رويه هاي عمومي پذيرفته شده حسابداري، عدم يكنواختي را در اندازه­گيري سود در شركت­هاي مختلف مجاز مي­كند.
  • با تغييرات سطح قيمت­ها سود اندازه­گيري شده با واحد پول تاريخي، تغيير مي­كند.
  • به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته دارايي­هايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده­اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نمي­شود. اين ويژگي باعث مي­شود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد.
  • به دليل استفاده از روش­هاي مختلف پذيرفته­شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روش­هاي مختلف براي تخصيص هزينه­ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي­سازد.
  • تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي محافظه كاري باعث مي­شود تا اطلاعات گمراه كننده­اي در اختيار استفاده­كنندگان قرار گيرد.
  • در نظر نگرفتن هزينه سرمايه.

نارسايي­هاي بالا نشان مي­دهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداری نمي­تواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار گيرد.

2-2-2-2- مدل­هاي اقتصادي ارزيابي عملكرد

همانطور كه در بخش مربوط به مدل­هاي حسابداري ارزيابي عملكرد نيز بيان شد عليرغم كاربردهاي مختلف سود حسابداري، برخي معتقد بودند كه سود حسابداري معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد شركت نيست؛ براي مثال، با استفاده از هر يك از روش­هاي مختلف ارزيابي، اندازه­گيري و شناسايي موجودي كالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاك دارايي­هاي ثابت، مبلغ سود نيز متفاوت خواهد بود در حالي­كه اين تفاوت به دليل نحوه عملكرد نيست؛ بلكه به دليل استفاده از روش­هاي مختلف حسابداري است. معرفي معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد، نتيجه تلاش پژوهشگران براي رفع نارسايي­هاي مدل هاي مبتني بر اعداد حسابداري است. در مدل­هاي اقتصادي، ارزش شركت، تابعي از قدرت سودآوري، اولويت­هاي موجود، سرمايه­گذاريهاي بالقوه و مابه­التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شركت است (بوش[3]، 2003).

[1] Stewart

[2] Balsam & Lipka

[3] Bausch

دانلود پایان نامه