تعریف کارایی:/پایان نامه درباره کارایی مدارس کاردانش

دانلود پایان نامه

تعریف کارایی

كارآیی مربوط به اجرای درست كارها است؛ یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می‌شوند.  كارآیی عبارت است از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار كاری كه انجام می‌شود، به مقدار كاری كه باید انجام شود (رضائیان، ۱۳۸۶).

کارایی[1]، مقایسه نهاده ها[2]  و ستانده های[3]  مرتبط با آنها است(عزیززاده، 1379).

کارایی با هدف گردآوري اطلاعات جهت بهبود برنامه ريزي و در نتيجه بهبود كيفيت مدارس و جامعه در سطوح ملي، منطقه اي و محلي صورت می گیرد. كارايي ميزان نتايج به دست آمده را در ازاي هزينه هاي مصرف شده اندازه گيري مي كند (مشایخ، 1379).

 

2-11- سابقه کارایی

نخستین سابقه و مدارك مربوط به كارسنجی به سال 1760 میلادی بر می‌گردد؛ زمانی كه یك فرانسوی به نام ژان برونه[4] بررسی‌هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد. حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملكرد (كارآیی) و اصلاح فعل و انفعالات، از نوعی اندازه‌گیری كار استفاده می‌كردند. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 میلادی، فردریك تیلور[5]، فرانك[6] و لیلیان گیلبریث[7]، به منظور افزایش كارآیی كارگران درباره تقسیم كار، بهبود شرایط كار و تعیین زمان استاندارد كار (سنجش كارآیی)، مطالعاتی را انجام دادند. (ابطحی،1372 ص 23) .

 

2-12- کارایی ازنظرصاحبنظران

‌2-12-1- کارایی ازنظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی).

تیلور هنر مدیریت را به‌ عنوان ابزار شکل ‌دهنده رابطه بین مدیران و کارگران مورد ملاحظه قرار داد.

تیلور عوامل زیر را موجب کارایی بیشتر می‌داند :

– تقسیم کار مبتنی بر تخصصی‌ کردن وظیفه‌ها؛

– کارکنان قدرتمندی که برای موقعیتهای سخت استخدام شده‌اند؛

– هماهنگی مؤثر میان تمام وظیفه‌ها.

‌برای دستیابی به کارایی هرچه بیشتر، اصول زیر ‌که به تئوری مدیریت علمی شهرت یافته است را ارئه داد:
1- باید هر یک از عناصر کار را به طور علمی مورد توجه و تحلیل قرار داد و باید از بکار بستن شیوه عملی و راه تجربی پرهیز کرد.

2- باید کارگران را به‌ روش علمی انتخاب، تربیت و برای سیستم‌هایی پرورش داد که بهترین تناسب را بدهند.
3- باید در مورد هماهنگی بین مدیرانی که کارها را برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند تشویق و ترغیب لازم صورت گیرد تا مطمئن شد که تمام کارها طبق اصول پیشرفته علمی انجام می‌شود.
4- باید مسؤلیت و کارها بین کسانی تقسیم شوند که برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند (ابطحی،1372 ص 20).

[1] – Efficiency

[2] – Inputs

[3] – Outputs

[4] – Jean Brone

[5] – Tailor

[6] – Frank

[7] – Lillian Gilbrith

دانلود پایان نامه