تعارض های میان فردی:/پایان نامه مدیریت تعارض در بیمه

دانلود پایان نامه
 • عكس ‌العمل در برابر تعارض های میان فردی (علی زاده، 1392)

ساز و كارهای دفاعی: خو گرفتگی، انتقال خشم، منفی ‌بافی، جبران، تعیین هویت، دلیل تراشی، گریز، تبدیل، تخیل.

 • ساز و كارهای تهاجمی:
 • خو گرفتگی: رفتار فرد با مساله قابل انطباق نیست، ولی او واکنشی غیر قابل انعطاف و پایدار دارد.
 • انتقال خشم: فرد خشم حبس شده خود را متوجه اشخاص، افکار یا اشیایی می کند که عامل اصلی خشم نبوده اند.
 • منفی‌ بافی: فرد به طور ناخودآگاه به صورت فعال یا انفعالی از خود مقاومت نشان می دهد.
 • ساز و كارهای مصالحه:
 • جبران: فرد با صرف انرژی بیشتر در یک حرفه یا کسب می کوشد احساس واقعی یا پنداری عدم کفایت خود در زمینه دیگر را جبران کند.
 • تعیین هویت: فرد عزت نفس خویش را از طریق الگوگیری از دیگری به دست می آورد.
 • دلیل ‌تراشی: شخص، رفتار، باورها، بیانات و انگیزش های ناسازگار یا نامطلوب را با ارایه توضیحات قابل قبول در هر مورد توجیه می کند.
 • ساز و كارهای عقب ‌نشینی:
 • گریز: شخص از طریق ابزارهای جسمانی یا روان شناختی، زمینه ای را که در آن با ناکامی، اضطراب یا تعارض مواجه شده ترک می کند.
 • تبدیل: تعارض های احساسی به صورت نشانه های عضلانی حسی یا جسمانی ناتوانی، سوء عملکرد یا درد بروز و نمود می یابند.
 • تخیل: شخص برای فرار از واقعیت و کسب رضایت پنداری، به فکرهای پوچ یا سایر شکل های فعالیت پنداری روی می آورد.

شیوه ‌های فایق آمدن بر رفتارهای پیچیده و دشواری كه می‌تواند به تعارض میان فردی منجر شود:

 • رفتارهای خصمانه تهاجمی: هنگامی که کارها درست پیش نمی رود این گونه از خود رفتار بروز می دهد.

راه حل:

 • بر موضع خود بمانید.
 • اجازه دهید تا آخرین تلاش های خود را بكند.
 • با زبان قاطع سخن بگویید.
 • از مقابله مستقیم اجتناب ورزید.

 

 • شكوه ‌كنندگان: معمولا به دلیل آنکه احساس بی قدرتی می کنند آه و ناله سر می دهند ولی هرگز در مورد آنچه که شکوه می کنند اقدامی صورت نمی دهند یا نمی خواهند مسئولیتی در مورد آن بر عهده گیرند.

 

راه حل:

 • با كمال دقت به سخنانشان گوش دهید.
 • عواطف آنان را مورد تاكید قرار دهید.
 • از شكوه و شكایت پیش آنان اجتناب ورزید.
 • واقعیت ها را بدون عذرخواهی بیان كنید.
 • از موضع حل مساله برخورد كنید.

 

 • افراد آرام: آنان به صورت بسته نسبت به تعارض واکنش نشان می دهند ولی هرگز در مورد آنچه که شکوه می کنند اقدامی صورت نمی دهند یا نمی خواهند مسئولیتی در مورد آن برعهده گیرند.

راه حل:

 • پرسش های باز بپرسید.
 • برای دریافت پاسخ صبور باشید.
 • پرسش های باز بیشتری مطرح كنید.
 • اگر پاسخی دریافت نكردید به آنان بگویید كه برنامه‌ تان چیست؟ زیرا بحثی صورت نپذیرفته است.

 

 • افراد كاملا موافق (چرب زبان): افرادی خوش برخورد و صمیمی هستند که در ظاهر آبروی انسان را حفظ می کنند و اغلب رفتار بسیار موافق از خود نشان می دهند، ولی هنگامی که محل کارشان را ترک می کنند از انجام وعده های خود سر باز می زنند.

 

راه حل:

 • بكوشید با رفتارهای غیر تهدیدآمیز دریابید كه چرا آنان اقدامی نمی‌كنند.
 • به آنان بفهمانید كه به عنوان یك انسان بر ایشان ارزش قائلید.
 • برای مصالحه و مذاكره آماده باشید و اجازه ندهید تعهدهای غیر واقعی بسپارند.
 • تلاش كنید معنی ضمنی شوخی های آنان را تشخیص دهید.

 

 • افراد منفی ‌باف: به تلاش هایی که برای حل مساله صورت می پذیرند با بدبینی نگاه می کنند.

راه حل:

 • به دام یاس و نومیدی آنان گرفتار نشوید.
 • سعی نكنید با زبان ‌بازی آنان را از منفی‌بافی درآورید.
 • مساله را به طور كامل مورد بحث قرار دهید بدون آنكه راه‌حلی ارایه دهید.
 • هنگامی كه گزینه ‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد بعد منفی آن را آشكار سازید.
 • برای اقدام فردی بدون موافقت آنان آماده باشید.

 

 • افراد همه ‌چیز دان:
 • بلدوزرها: «همه چیز دانستن» نگرش های برتر را نشان می دهد. این افراد می خواهند شما بدانید که همه چیزهایی را که درباره موضوعی باید بدانند، می دانند.
 • خود را آماده سازید.
 • به سخنانشان خوب گوش دهید و نکات عمده را تفسیر کنید.
 • با استفاده از کاربرگ های پرسش، مسایل را مطرح کنید.

 

 • بادكنك ها: این افراد صرفا پندار «همه چیز دانستن» دارند.

راه حل:

 • واقعیت ها یا نظرهای خود را با ادراك از حقیقت بیان دارید.
 • راهی برای حفظ آبروی آنان بیابید.
 • به آنان به طور خصوصی تذكر دهید نه در جمع.

 

 • افراد نامصمم: تصمیم ها را تا زمانی به تعویق می اندازند که دیگر حق انتخابی برایشان نماند یا هرگز نمی توانند به تصمیم برسند.

راه حل:

 • موضوع مردد بودن آنان را مطرح كنید و دلایل را جویا شوید.
 • اگر شما مساله هستید درخواست كمك كنید.
 • گام های عملی را در دست خود بگیرید.
 • در صورت امكان فرد نامصمم را بر كنار كنید.
دانلود پایان نامه