انواع سیاست­ ارزیابی عملکرد//پایان نامه ادراك كاركنان و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

انواع سیاست­های ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می­توان سیاست­های ارزیابی را به صورت زیر دسته­بندی نمود (یزدانی،85:1385):

الف ) ارزیابی مالی : این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روش هایی نظیر سود و زیان ، بودجه بندی ، تطابق بودجه ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و .. صورت می گیرد.

ب) ارزیابی منابع انسانی : این ارزیابی توسط روش هایی نظیر کارسنجی ، انتخاب اجباری ، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … صورت می گیرد.

ج) ارزیابی فرایندهای تولید: این ارزیابی توسط روش های زیر انجام می­گیرد.

 • روش های آدام اسمیت
 • کارسنجی تیلور
 • کنترل پروژه
 • کنترل کیفیت آماری
 • مدل های برنامه ریزی کنترا تولید

د) ارزیابی فرایندهای مدیریت : این ارزیابی به روش های زیر صورت می­گیرد.

 • ایزو 9000-140000
 • مدیریت بر مبنای هدف
 • مدیریت کیفیت جامع
 • جایزه مالکوم بالدریچ
 • نظام مدیریت هوشین
 • خودارزیابی
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدل های بلوغ
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
 • دیدگاه ذی نفعان
 • مدل های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و …(یزدانی،85:1385).

در اینجا برخی از سیاست­های ارزیابی عملکرد توضیح داده شده است.

 • روش ارزیابی عملکرد یکپارچه

تاکید محققان بیشتر بر ترویج رویکرد مورد به مورد برای ارزیابی عملکرد سازمانی در مقابل تئوری یکنواخت ناشی از چارچوب­ها بود. بنابراین ادبیات ارزیابی عملکرد، برخی از دستورالعمل­ها و ویژگی­های مربوط به سیستم­های ارزیابی عملکرد یکپارچه را بیان می­کند که به شرح زیر است (گومز و همکاران،2014):

 • باید اطلاعات غیر مالی مربوطه، بر اساس عوامل کلیدی موفقیت هر کسب و کار منعکس شود.
 • باید به عنوان ابزار تبیین استراتژی و نظارت بر نتایج کسب و کار پیاده شود.
 • باید بر اساس اهداف سازمانی، عوامل حیاتی موفقیت، نیازهای مشتری باشد و باید بر هر دو جنبه مالی و غیر مالی نظارت داشته باشد.
 • باید اساسا به صورت پویا با توجه به استراتژی تغییر کند .
 • باید نیازهای مربوط به شرایط خاص را رفع کند و باید بلند گرا بوده و همچنین به سادگی درک و اجرا شود.
 • باید با سیستم ­های پاداش مرتبط باشد. و
 • معیارهای مالی و غیر مالی باید در چارچوب استراتژیک هم تراز و متناسب باشند (گومز و همکاران،2014).

 

 

دانلود پایان نامه