انتشار و تحلیل اطلاعات:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

دانلود پایان نامه

انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات بسیاری را تولید می کنند که در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی کاربرد دارد. در واقع، بازارهای مالی، اطلاعات را گرد آوری و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می کنند. افرادی که فر آیند پر هزینه ی ارزیابی بنگاهها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کننده ی اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث میشود جامعه، منابع ناچیزی را به منظور بدست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات درباره ی فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد، زیرا واسطه های مالی از طریق بهبود اطلاعات درباره ی متقاضیان وجوه، اطلاعات بهتری را درباره ی بنگاه ها تهیه می کنند و وجوه را بنگاه های کاراتر تخصیص می دهند.

  1. تسهیل داد و ستد ها

نهادهای موجود در بازارهای مالی به دلیل مقیاس انبوه فعالیت های خود و شناسایی سریع تر گیرندگان تسهیلات و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهند. در واقع، سرمایه گذارانی که دارایی مالی می خرند باید زمانی بگذرد تا به جهات لازم برای راه و رسم ارزش یابی سرمایه گذاری دست یابند. علاوه بر هزینه ی فرصت زمانی که صرف پردازش اطلاعات در باره ی دارایی مالی و ناشر آن می شود، دست یابی به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و … نیز هزینه دارد. واسطه های مالی، سرمایه گذاران حرفه ای را که وظیفه آن ها تحلیل دارایی های مالی و اداره آن هاست، استخدام می کنند. استخدام اینگونه افراد حرفه ای برای واسطه های مالی به صرفه است، زیرا سرمایه گذاری وجوه، کار اصلی آنان است و نهادهای مالی با داشتن تجربه تخصصی لازم و کافی، فر آیند جمع آوری وجوه و تشکیل سرمایه را تسهیل می کنند. به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی، صرفه جویی های نسبت به مقیاس دارد.

بنابراین، نظام های مالی با کاهش هزینه های مبادلاتی، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نو آوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. بنابر این ادعای آدام اسمیت (1779)، هزینه مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود هزینه های مبادله ی کالا تا حد زیادی کاهش یابد، که باعث می شود مبادله به صورت ساده تر و روان تر انجام گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و کار آیی و رشد بالاتر شود.

  1. توزیع خطر و مدیریت ریسک

اگر پس انداز کننده بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند، برای کاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد. این کار علاوه بر این که به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد و سرمایه گذارانی که وجوه اندکی دارند، به سختی می توانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هر یک نیز هزینه قابل توجهی در بر دارد. واسطه های مالی مثل بانک ها، می توانند وجوه دریافت شده را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و از این طریق، به منظور کاهش خطر و مدیریت ریسک، به تنوعی مطلوب با هزینه های کم برسند.

نهادهای موجود در بازارهای مالی، دارایی هایی متنوع در سبد سرمایه گذاری خود دارند و از این طریق، خطر و ریسک را توزیع می کنند. به عبارت بهتر، بازارهای مالی، علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پر مخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان ریسک پذیر – که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیر مطمئن هستند- منتقل و بین آنها توزیع می کنند.

بازارهای مالی، علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی، منجر به کاهش ریسک می شود، چون زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود و ریسک به این علت کاهش می یابد.

بازارهای مالی، ریسک عدم نقد شوندگی را نیز کاهش میدهند.. نقد شوندگی، سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقد شوندگی می شود و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل داد و ستدها، به کاهش ریسک عدم نقد شوندگی کمک می کنند

دانلود پایان نامه