حقوق

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشكده علوم انساني

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصي

عنوان:

فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

استاد راهنما:

دكتر جواد حسين زاده

(بیشتر…)

By 92, ago