کاهش ریسک//پایان نامه درباره روشهای تامین مالی

دانلود پایان نامه

کاهش ریسک

نكته قابل ذكر اينست كه چگونه ريسك را كم كنيم و آيا ريسك قابل كاهش هست يا خير؟ طبق تئوري پورتفوليو بخشي از ريسك را مي‌توان از طريق تنوع‌گرايي حذف نمود و مزيت پورتفوليو نيز در كاهش ريسك سرمايه‌گذاري مي‌باشد. با در نظر گرفتن مزاياي ناشي از تنوع‌گرايي، متاسفانه نمي‌توان كل ريسك سرمايه‌گذاري را از بين برد، به اين دليل كه اوراق بهادار داراي ريسك سيستماتيك مي‌باشند، (ريسكي كه نمي‌توان از طريق تنوع‌گرايي حذف نمود). در حالت كلي دو نوع ريسك وجود دارد:

  • ريسك سيستماتيك
  • ريسك غير سيستماتيك

بنابراين :

ريسك غير سيستماتيك + ريسك سيستماتيك = ريسك كل

2-1-2- عوامل درونی

عوامل درونی، فاکتورهایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می‌شوند و در واقع ناشی از فعالیت خود شرکت می‌باشند که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند که عبارتنداز:

2-2-2-1- اندازه شرکت[1]

تعدادی از محققان بر این باورند که نسبت‌های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد و تحقیقات وشواهدی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه هزینه‌های مستقیم ورشکستگی با اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت‌های بزرگتر باید دارای اهرم بزرگتری نیز برای انتشار سهام جدید و بدهی‌های بلندمدت باشند (نمازی، 1377).

دلیل اینکه اعتباردهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتباردهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند (نمازی، 1377).

2-2-2-2- فرصت‌های رشد[2]

با توجه به نظریه توازن پایدار شرکت‌های در حال رشد در زمان ورشکستگی به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهند. از دیدگاه نظریه نمایندگی می‌تواند یک رابطه مثبت یا منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد، در مقابل نظریه سلسله مراتب گزینه‌های مالی، بیان می‌کند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالایی هستند از حجم بدهی زیادی استفاده می‌کنند (گرین و همکاران 2006).

2-2-2-3- ثبات جریان‌های نقدی[3]

ثبات جریانات نقدی و درصد استفاده از اهرم رابطه مستقیمی دارند یعنی هرچه حجم فروش از ثبات بیشتری برخوردار باشد، موسسه جهت تأمین مالی بیشتر به استقراض متوسل خواهد شد، زیرا بیمی از عدم پرداخت تعهدات آینده اش ندارد.

2-2-2-4- نرخ رشد و فروش[4]

نرخ رشد و فروش آتی ضابطه ای برای این است که اهرم به کار رفته تا چند برابر سود و سهم را افزایش می‌دهد. مثلاً اگر فروش بین 8 تا 10 درصد رشد داشته باشد چنانچه هزینه‌های ثابت کم باشد تأمین مالی با قرضه، بازده را چند برابر خواهد کرد. اما شرکتی که به علت روز افزون بودن فروش و درآمد قیمت سهامش در بورس بالاست، ترجیح خواهد داد که با صدور سهام جدید نیازهای مالی اش را تأمین کند. در هر حال موسسه باید هنگام اخذ تصمیم در تامین مالی نیازهای آینده، منافع کاربرد اهرم بیشتر را در برابر امکان افزایش سهم سهامداران به دقت ارزیابی کند (پورحیدری، 1374).

2-2-2-5- نگرش‌های مدیریت[5]

طرز تفکر مدیریت از جهات زیر بر نحوه تامین مالی تأثیر دارد:

  1. میزان کنترل شرکت 2.ریسک پذیری

در شرکت‌های سهامی عام صدور سهام جدید تأثیر چندانی در کیفیت کنترل و اداره شرکت نخواهد داشت. اما صدور سهام جدید در شرکت‌های خاص احتمالاً موجب خواهد شد که کنترل و اداره شرکت از دست مدیران فعلی بیرون رود از طرفی چون مدیران نماینده صاحبان سهام هستند، مایل نیستند موقعی که آینده مبهم است هزینه‌های ثابتی بر سود سهامداران تحمیل نمایند.

فرآیند ایجاد ریسک در بازار‌های سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوری‌های مالی، یکی از عوامل ایجاد کننده ریسک اهرم مالی می‌باشد؛ لذا انتخاب نسبت بدهی مطلوب که با در نظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند، گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکت‌ها که همانا افزایش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

[1] Company size

2-Opportunities for Growt

[3] Stable cash flows

[4] Grow rate of sales

[5] Management approach

دانلود پایان نامه