وفاداری به برند-:پایان نامه درباره ارزش ویژه درک شده

دانلود پایان نامه

مزایای وفاداری به برند

وفاداری مشتریان به برند می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطۀ نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری دارد. (Meller & Hansan, 2006) وفاداری مشتریان باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش، درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش­های بازاریابی رقبا می­شود. (Matzler & Grabner, 2008) تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک برند، دارایی شرکت محسوب شده و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می­شوند. (Dekimp, Steenkamp, Mellens, & et al, 1997) و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت­ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار کمتر است. وفاداری از نگرش مطلوب­تر به به یک برند در مقایسه با دیگر برندها و تکرار رفتار خرید حاصل می­شود. (Palmer, 2001)

یکی از سرمایه­های گرانبهای کسب و کارها، وفاداری مشتریان است. رقبا ممکن است از محصول و فرآیندها یا خدمات کپی برداری کنند ولی تغییر دیدگاه مشتریان جهت تغییر برند دشوار است. مبنای وفاداری به برند می­تواند یک عادت ساده باشد، و یا ممکن است به علت هزینه­های تغییر برند، مصرف کننده حاضر به تغییر برند نباشند و به برند وفادار بماند. وفاداری به برند دارای مزایای رقابتی برای شرکت­هاست. از جمله این مزایا عبارتند از:

– وفاداری به برند کنونی مانعی برای ورود رقبا

– وفاداری به برند، اهرم تجاری برند برای اشغال فضای بیشتری از قفسه­های فروشگاه است.

– تعداد بالای مشتریان وفادار و راضی، تصویر مناسبی از برند ایجاد می­کنند.

– وفاداری به برند فرصت واکنش رقابتی به حرکت­های رقبا و توسعه محصول و برند را ایجاد می­کند. (Aaker A. , 1995)

– وفاداری به برند کنونی مانعی برای جذب مشتریان به فعالیت­ها و حملات بازاریابی رقبا

– کاهش هزینه­های تبلیغاتی و هزینه جذب مشتریان (Rundle-Tiele & Mckay, 2001)

دانلود پایان نامه