فناوری اطلاعات درایران/پایان نامه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 فناوری اطلاعات در ایران

در سالهای اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار (در کنار پنج عامل سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری‌های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. به گونه ای آن را به عنوان ابزار توسعه، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می‌کنند. توجه به این صنعت به دلیل ماهیت اقتصادی صرف نبود، بلکه فناوری اطلاعات نقش فزاینده ای در تسهیل ارتباطات دارد. فناوری اطلاعات موجب شکل دهی انقلاب اطلاعاتی در جهان شد که تحول شگرفی در عرصه زندگی بشر و مناسبات آن به وجود آورد، و چارچوب‌های کلاسیک توسعه را ار سرمایه محوری به دانش محوری تغییر داده است. از این رو سرمایه گذاری در این بخش ضمن ارزش افزوده بالایی که به دنبال خواهد داشت، در بهبود فرایندها نقش بسزایی ایفا می‌کند. انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، فناوری اطلاعات را مطالعه، طراحی، گسترش و توسعه، اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی رایانه ای تعریف نموده است. مطابق این تعریف فناوری اطلاعات به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار، بانک اطلاعاتی، شبکه های نرم افزاری یک سیستم اطلاعاتی می‌شود. (قلی پور، 1383: 133-128).

رشد سریع فناوری اطلاعات در جهان آثار خود را بر رشد فناوری در کشور ما نیز بر جای گذاشته است. در طول سالهای دهه 1360 علی رغم وجود جنگ و پیامدهای آن بر محدود شدن منابع در دسترس کشور، واردات رایانه و تجهیزات مرتبط با آن با شیب تقریبا 45 درجه رشد مداوم داشته است؛ و این درحالی است که در بسیاری از موارد واردات کالا و تجهیزات در این دوره روند نزولی برخوردار بوده است. این امر حکایت از نیاز رو به گسترش سازمان‌ها برای بهره برداری از رهاوردهای فناوری نوین و ضرورت کسب و کار و فعالیت در دنیای امروز دارد. در سال‌های دهه 1370 نیز این روند ادامه داشته و این همه علاوه بر مقادیر هنگفت و غیر قابل محاسبه واردات تجهیزات در قالبهای غیر متعارفی چون کالای همراه مسافر و قاچاق بوده است. ایران امروز در شرایط بسیار مساعدی از نظر جهش‌های سیستمی و متناسب سازی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و شرکتهای با فناوری روز قرار دارد. در حالیکه فناوری اطلاعات به درجات خوب و قابل قبولی از توسعه در کنار کیفیت عالی و قیمت‌های وسوسه انگیز دست یافته؛ اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی از دو پدیده به درجات متفاوتی رنج می‌برند: پدیده اول، وجود سیستم‌های دستی و نیمه مکانیزه در بسیاری از سازمان‌ها و صنایع است که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و از جمله فقدان رقابت موثر همچنان در حال و هوای دو دهه و گاه صد سال پیش (سازمان ثبت اسناد) به سر می‌برند و دوم، وجود سیستم‌های پراکنده و جزیره ای در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که خواسته‌اند از ماشین پر سرعت توسعه فناوری عقب نمانند و هر از چندگاه گوشه ای از سیستم‌ها و روش‌های خود را به اصطلاح مکانیزه کرده‌اند غافل از آنکه این کار مستلزم وجود طرح و نقشه جامعی به نام طرح جامع نظام اطلاعاتی است.

دانلود پایان نامه