فشارهای کسب و کار:”پایان نامه درباره تجارت الکترونیکی”

دانلود پایان نامه
  • فشارهای کسب و کار

برای درک بیشتر نقش تجارت الکترونیکی در سازمان های امروزی ، مرور عوامل عمده کسب و کاری که منجر به وارد شدن فشار بر سازمان ها می شوند ، مفید است.در تحقیقی توربان در سال 2006فشارهای کسب و کار در سه طبقه بازار و اقتصاد،اجتماعی و محیطی و فناوری دسته بندی می گردند.جدول 2-2 گویای این مطلب است:

طبقه عناصر
 

 

فشارهای بازار و اقتصاد

ü     رقابت شدید

ü     اقتصاد جهانی

ü     توافقات تجارت منطقه ای

ü     هزینه فوق العاده پایین نیروی کار در بعضی از کشورها

ü     تغییرات دائم و مهم در بازارها

ü     افزایش قدرت مصرف کنندگان

فشارهای اجتماعی و محیطی

 

فشارهای اجتماعی و محیطی

ü     تغییر ماهیت نیروی کار

ü     حذف برخی مقررات دولتی

ü     تغییر سوبسیدهای دولتی

ü     افزایش اهمیت موضوعات اخلاقی و قانونی

ü     افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها

ü     تغییرات سریع سیاسی

 

 

فشارهای فناوری

ü     منسوخ شدن سریع فناوری ها

ü     افزایش نوآوری ها و فناوری های جدید

ü     سرریز اطلاعات

ü     کاهش

جدول 2-2.طبقه بندی انواع فشارهای وارده بر سازمان (توربان و همکاران ،2006)

  • پاسخ های سازمانی

سازمان ها دارای پنج بخش عمده شامل مدیریت و فرآیندهای کسب و کار ، استراتژی سازمان ، فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیکی در این بخش قرار دارد) ، ساختار و فرهنگ سازمان و افراد و نقش ها می شوند.

هر تغییری در محیط ، پنج بخش فوق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.همان طور که در شکل2-2 دیده می شود، این بخش ها با هم در ارتباط می باشند.به طور مثال ، تغییر در استراتژی سازمان ، باعث تغییر ساختار سازمانی می شود.سازمان هایی که چارچوب ذیل را رعایت نکنند ، سازمان های ناپایدار نامیده می شوند.سازمان های ناپایدار قادر به عملکرد خوب نبوده و یا حتی قادر به بقاء نیستند.

نکته مهم در این شکل اینست که تمامی ارتباط ها بصورت دوسویه است و تنها در دو ارتباط مدیریت و فرآیندهای کسب و کار با فناوری اطلاعات و استراتژی سازمان یک سویه است.این مسئله بدین دلیل است که این مدیریت است که بر استرتژی سازمان و فناوری اطلاعات تاثیر گذار است ، ولی بدیهی است که عکس این قضیه صادق نیست.

سازمانها ، برای پاسخگویی هرچه بهتر به چالش های ایجاد شده توسط فشارهای کسب و کاری ، نیاز به انجام فعالیت های مناسب دارند.این فعالیت ها بطور خلاصه در ذیل توضیح داده شده اند؛

  • سیستم های استراتژیک

سیستم های استراتژیک ، مزیت های استراتژیک را برای سازمان ها فراهم می کنند.

بنابراین آنها را قادر می سازند تا سهم بازارشان را افزایش داده ، با تأمین کنندگان مذاکره بهتری داشته باشند و از ورود رقبا به قلمرو خود جلوگیری کنند.سیستم های استراتژیک مختلفی وجود دارد که بوسیله تجارت الکترونیکی مورد پشتیبانی قرار می گیرند.

  • بهبودهای مستمر و ساختاردهی مجدد فرآیندهای کسب و کار

بسیاری از شرکت ها بطور پیوسته برنامه هایی را به منظور بهبود بهره وری ، کیفیت ، و خدمات مشتری به اجرا می گذارند.با این وجود ، برنامه های بهبود مستمر نمی توانند به تنهایی پاسخ مناسبی برای مشکلات کسب و کاری باشند.فشارهای کسب و کاری قدرتمند ، نیاز به تغییرات ساختاری را ضروری می سازند.به همین دلیل مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار مطرح می شود.ابعاد فناوری ، انسانی و سازمانی شرکت ، ممکن است در مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کارتغییر یابند.فناوری اطلاعات و بخصوص تجارت الکترونیکی ، نقش عمده ای در مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار بر عهده دارند.مبادله الکترونیکی داده ها باعث انعطاف پذیری سازمان و پشتیبانی از تبادلات بدون کاغذ در میان تأمین کنندگان ،تولیدکنندگان و خرده فروشان می شود.

دانلود پایان نامه