طراحی مدل swot//پایان نامه تدوین استراتژی بازرگانی

دانلود پایان نامه

طراحی مدل swot در صنعت ریسندگی

حال به تحلیل مدل swot برای یک شرکت بزرگ صنعتی می‌پردازیم

 

جدول 2-2 تحلیل swot شرکت ریسندگی ساوین تاب در سال2013

ضعف قوت
1- حاشیه سود بسیار پایین 1- مزیت درمهندسی و تولید با کیفیت
2- رقبای اصلی و خریداران بسیارزیاد 2- نوآوری در اندازه و بسته بندی مطابق با شرکت های بافندگی
3- فقدان سیستم اطلاعات به روز در شرکت های ریسندگی در دنیا 3-تاکید و توجه بر محیط زیست
  4-داشتن خط تولید با راندمان بالاتر
  5- بیشترین سهم در تولید نخ های پنبه ای
تهدید فرصت
1-اشباع نخ های با کیفیت در کشور های توسعه یافته 1- بازار رو به رشد منسوجات
2- تغییرات سریع فن آوری 2-رشد صنعت نساجی در ایران
3- کاهش حاشیه سود در تولید  
4- واردات بی رویه نخ 3- تقاضای رو به رشد برای استفاده از نخ های باکیفیت تر
5-جنگ قیمت ها  
6- راه اندازی خطوط بروز در کشور های دیگر و همسایه  

منبع: سازمان صنعت و معدن و تجارت

شرکت ریسندگی خاور واقع در استان گیلان، شهر رشت می‌باشد.

 

جدول 2-3 نمونه ای از swot این شرکت در ماتریس swot

ضعف قوت
1-ارتکاء به بازار داخلی کشور 1- نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و متخصص
2-نداشتن ساز وکار تدارکاتی مناسب 2-وجود ظرفیت فنی مهندسی جهت بهره برداری از ایده تا محصول
3- نداشتن نظام برنامه ریزی خاصه برنامه ریزی استراتژیک 3- شناخت شرکتهای معتبر تولید کننده انواع نخ در بازارجهانی
4- مدیریت منابع انسانی  4- دارای بودن و بکارگیری امکانات سخت افزار ونرم افزار
5- فرایندکارنسبی تصمیم سازی، تصمیم گیری واجراخاصه درمرکزطراحی و مهندسی 5- بهروری مناسب کارکنان تولیدی
6- طولانی بودن دوره تکمیل پروژه ها 6- پایین بودن نسبی مقاومت در قابل تغییر
7- نداشتن کانالهای کسب اطلاع نظام مند، قابل وجوع وتصمیم ساز از نیازهای مشتریان و بازار 7- اندازه بزرگ شرکت با توجه به تنوع فعالیتهای شرکت
8- نداشتن سیستم جامع نگهداری و بازیابی اطلاعات 8-امکان برخورداری از برند جا افتاده
9-عدم امکان برخورداری از تسهیلات بانکی  
10- قیمت تمام شده غیر رقابتی  
11- ناکافی بودن تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی  
12- نبودسیستم اطلاعات مدیریت و کنترل جامع پروژه ها  
تهدید فرصت
1-واردات غیر قانونی کالاهای مشابه به کشور 1- داشتن سهامداران دست اندرکار تولید
2- رقابت شرکت های ریسندگی مشهور داخلی و خارجی 2- امکان برخورداری از خدمات شرکتهای همبسته
3-عدم ثبات شرایط اقتصادی فعلی 3- معافیتهای و حمایتهای اقتصادی دولت
4-رکود نسبی حاکم بر بازار و ضعف قدرت خرید مردم  4-حمایت سهامداران از ارائه خدمات و تولید شرکت
5- افزایش نرخ ارز و بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در مقابل عدم امکان افزایش قیمتهای متناسب با آن 5- بازار گسترده انواع نخ
6- مشکل کمبود نقدینگی شرکت 6- نیاز شرکتهای بافندگی به نخ

منبع :www. iranrd. net. data 1391/9/9. time 4. 13

همانطورکه در فصل اشاره شد در این پژوهش تحلیل و محاسبه نقاط فرصت و تهدید پیش روی سازمان از طریق دو مدل FMEA وSMEA محاسبه خواهدشدکه در ادامه به تشریح هردو مدل خواهیم پرداخت.

 

2-4 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایند ها، ازجمله موارد مهمی‌هستندکه درادبیات مدیریت تولید وعملیات اهمیت روز افزونی پیدا کرده اند، تجزیه وتحلیل شکست وآثار آن (FMEA ) یکی از توانمندترین روشها در این حوزه به شمار می‌آید. (دری همکاران 1387(

دانلود پایان نامه