سپرده قرض­ الحسنه پس ­انداز،پایان نامه درباره پیش بینی میزان سپرده

 سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

مهمترين هدف در برنامه­ريزي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه به وجود آوردن حداکثر امکانات براي تأمين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و رشد اقتصادي است که آن هم با ميزان سرمايه­گذاري رابطه مستقيم دارد. بنابراين اين قسمت از وظيفه بانک­ها به عنوان تجهيز منابع پولي در قانون اعلام شده تا از راه جمع آوري اندوخته­هاي مردم به توليد­کنندگان يا توزيع­کنندگان کالا تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشارکت­مدني و حقوقي و مضاربه و مساقات و … کمک کند و نيز براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايه­هاي خرد و کلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي کشور عمل کرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و بازپرداخت اصل سپرده­ها در ماده چهارم همان قانون، بانک­ها را مکلف به تضمين و تأمين بازپرداخت اصل سپرده­هاي قرض­الحسنه نموده است و حتي براي سوق دادن پول به سوي حساب  پس­انداز و تشويق مردم به عمل پس­انداز بوده که در ماده ششم آمده است (جمشیدی،1390).

بانک­ها مي­توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده­ها با اتخاذ روش­هاي تشويقي از امتيازات ذيل به        سپرده­گذاران اعطا نمايند:

الف) اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده­هاي قرض­الحسنه

ب) تخفيف و يا معافيت سپرده­گذاران از پرداخت کارمزد و يا حق­الوکاله

پ) دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانکي.

1.1.1.2  سپرده سرمايه­گذاري مدت­دار

سپرده­هاي سرمايه­گذاري مدت­دار به آن دسته از سپرده­هايي اطلاق مي­شود که به قصد انتفاع به بانک سپرده مي­شود و بانک­ها با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده­هاي غير ديداري آنها را در عمليات مجاز بانکي به کار مي­گيرند. بانک­ها به علت تعهد قانوني در استرداد اصل سپرده­هاي سرمايه­گذاري مدت­دار بهتر است بازپرداخت اصل اينگونه سپرده­ها را با هزينه خود بيمه نمايند.

بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پايان هر دوره به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آيين نامه و دستورالعمل­هاي بانکي بين سپرده­گذاران تقسيم مي­نمايد.

سپرده سرمايه­گذاري مدت­دار در بانک تحت عناوين کوتاه­مدت و بلند­مدت نگهداري مي­شوند.

سپرده سرمايه­گذاري کوتاه­مدت عادي

براي افتتاح اينگونه سپرده­ها از کارت مخصوص به خود استفاده مي­شود که در آن متقاضي به بانک حق وکالت با توکيل مي­دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا در قالب عقود مختلف به صورت مشاع به کار­گرفته و منافع حاصله را طبق مقررات و آيين نامه مربوط با داشتن حق مصالحه بين بانک و سپرده­گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق­الوکاله پرداخت نمايد.

سود سپرده­هاي کوتاه مدت به صورت علي­الحساب و بر مبناي کمترين مانده در هر روز مشروط بر اينکه از حداقل (در حال حاضر حداقل مبلغ 50.000 ريال است) کمتر نباشد محاسبه و در پايان هر ماه قابل پرداخت است. حداقل زمان لازم براي دريافت سود سي روز از زمان افتتاح حساب است که به صورت روز شمار در پايان هر ماه محاسبه مي­گردد و شايد اتخاذ اين روش بتواند پس انداز­هاي کوچک را متمرکز سازد.

 

 

سپرده سرمايه­گذاري بلند­مدت

چنانچه سپرده­گذاران تمايلي به استفاده از وجوه خود در طول مدت سپرده­گذاري نداشته باشند مي­توانند از سپرده سرمايه­گذاري بلند­مدت استفاده نمايند.

سپرده سرمايه­گذاري بلند­مدت از نظر مدت به پنج دسته سپرده­هاي يکساله، دو­ساله، سه­ساله، چهار­ساله و پنج­ساله تقسيم مي­شوند. هر نوع سپرده با توجه به مدت داراي حداقلي است که سپرده­گذار بايد رعايت نمايد و نرخ سود سپرده­ها نيز تابعي از مدت سپرده­گذاري است.

بانک به وکالت و وصايت از طرف سپرده­گذار با داشتن حق توکيل به غير وجه اين سپرده را بر طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا به طور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله پس از کسر حق الوکاله و يا با داشتن حق مصالحه طبق آيين نامه و مقررات مربوط، به تناسب مبلغ و مدت به سپرده گذار يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي­نمايد.

به موجودي سپرده سرمايه­گذاري بلندمدت نمي­توان مبلغي اضافه نمود اما در مواقعي که صاحب سپرده نياز به دريافت قسمتي از وجه سپرده سپرده سرمايه گذاري بلند مدت داشته باشد مي­تواند به بانک مراجعه و مبلغ مورد نياز را با توجه به شرايط خاص دريافت دارد.