سرمایه ساختاری،پایان نامه ارزش‌گذاري‌ دانش فنی صنایع

دانلود پایان نامه
  • تعریف و دسته ­بندی سرمایه انسانی (Martı´n-de-Castro et al., 2011)
مفهوم سرمایه انسانی پدیدآورنده
خبرگی گروهی، خلاقیت و توانایی حل مساله، رهبری، مهارت کارآفرینی و مدیریتی موجود در کارکنان سازمان Brooking (1996)
ترکیبی از دانش، مهارت، نوآوری­ و توانایی کارکنان سازمان برای تحقق وظایف جاری Edvinsson and Malone (1997)
ظرفیت عمل کردن در موقعیت­های گستردۀ مختلف برای خلق دارایی­های مشهود و ناملموس Sveiby (1997)
مهارت­ها و دانش افراد سازمان Stewart (1998)
نشان دهندۀ ارزش دانش و استعداد موجود در کارکنان که شامل ارزش­ها و باورها، مهارت­ها و دانش فردی و رفتارها می­شود. CIC (2003)
دانش، مهارت، و توانایی موجود و مورد استفاده افراد Subramaniam and Youndt (2005)
دانش، مهارت­ها و … افراد Martı´nez-Torres (2006)
شامل تحصیلات افراد، مهارت­ها، ارزش­ها و تجربه­ها است Cabrita and Bontis (2008)
شامل تمامی مهارت­ها و توانایی­ها افراد شاغل در سازمان Wu et al. (2008
به دانش ضمنی موجود در ذهن­های کارکنان دلالت دارد. کارکنان سرمایه­های فکری را از طریق شایستگی­ها، باورها، انگیزه­ها و چابکی فکری ایجاد می­کنند. Chang et al. (2008)
عوامل ناملموسی که سرمایه انسانی را شامل می­شود به دانش موردنیاز توسط یک شخص، در کنار سایر ویژگی­های فردی همانند وفاداری، انعطاف پذیری که تعیین کننده بهره­وری و ارزش ارایه شده توسط فرد به شرکت اطلاق می­شود. Alama (2008)
تمامی سرمایه­های کسب و کار موجود در کارکنان که متعلق به سازمان نیست. این سرمایه توسط کارکنان حمل می­شود و شامل شایستگی مدیران، تجربه­ها، دانش، مهارت­ها باورها، تعهد و خرد است. Hsu and Fang (2009)

 

ب. سرمایه ساختاری

به ساختارها و فرآیندهای موجود در سازمان که کارکنان از آن استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارت­هایشان را بکار می­گیرند اطلاق می­شود. این سرمایه شامل مکانیزم­ها و ساختارهایی است که نقش اصلی را در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه در کسب و کار است (عالم­تبریز و همکاران، 1388). کاپریتا و بونیتس[1] معتقدند که سرمایه ساختاری را می­توان به عنوان اسکلت سازمان در نظر گرفت. چرا که ابزارها و ساختارهای لازم برای بقا، استحکام و انتقال دانش در فعالیت­های سازمان را فراهم می­آورد (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ادوینسون و مالون[2] سرمایه­های ساختاری را به این شکل تعریف می­کنند، “هرچیزی که پس از رفتن کارکنان به منازل­شان در سازمان باقی می­ماند”. در مقابل سرمایه­های انسانی که در مالکیت افراد است، سرمایه ساختاری تحت کنترل و مالکیت سازمان است (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ‏جدول (2-3) تعاریف اصلی مرتبط با مفهوم سرمایه ساختاری را بررسی می­کند.

  • تعاریف سرمایه ساختاری(Martı´n-de-Castro et al., 2011)
مفهوم سرمایه ساختاری پدیدآورنده
شامل دارایی مالکیت­های فکری است که مکانیزم­های حقوقی برای حمایت از بسیاری از دارایی­های سازمان از جمله دانش فنی، رازهای تجاری، کپی رایت، حقوق طرح، نشان تجاری و خدماتی را در بر می­گیرد. از دیگر موراد مرتبط با این سرمایه، دارایی­های زیرساختی شامل آن دسته از فناوری­ها، متدولوژی­ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر به اجرای فعالیت­هایش می­کند. Brooking (1996)
سخت­افزار، نرم­افزار، پایگاه داده، ساختار سازمان، پتنت، نشان تجاری و هرچیز دیگری از توانمندی­های سازمان که از بهره­وری کارکنان حمایت می­کند Edvinsson and Malone (1997)
پتنت­ها، مفاهیم، مدل­ها و سیستم­های اداری و رایانه­ای Sveiby (1997)
دانش ذخیره شده در پتنت­ها، فرآیندها، پایگاه­های داده، شبکه­ها و … Stewart (1998)
سرمایه فناورانه شامل دانش فنی حاصل از فعالیت­های تحقیق و توسعه­ای، دانش فناورانه، رازهای تجاری، مالکیت فکری و پتنت­ها Hsieh and Tsai (2007)
دانش متداول و تجربیات مستندشده موجود و مورد استفاده در پایگاه­های داده، پتنت­ها، منوال­ها، سیستم­ها و فرآیندها Subramaniam and Youndt (2005)
دارایی سازمان از قبیل فرآیندها، اطلاعات موجود در پایگاه­های داده و … Martı´nez-Torres (2006)
شامل دارایی­های ناملموسی است که بخشی از طرح ساختاری سازمان را شکل داده، جریان دانش را تسهیل کرده و منجر به بهبود کارایی سازمان می گردد. Alama (2008)
شامل دارایی­های غیر انسانی همانند سیستم­های اطلاعاتی، روش­های جاری، دستورالعمل­ها و پایگاه­های داده است. Cabrita and Bontis (2008)
شامل تمامی منابع غیرانسانی دانش سازمان شامل پایگاه­های داده، نمودار سازمانی، راهنماهای فرآیند، راهبردها، روش­های جاری و هر چیزی که برای سازمان نسبت به مواد اولیه ارزش بیشتری دارد Wu et al. (2008)
به تمامی منابع غیر انسانی دانش سازمان شامل ساختارهای سازمانی، روش­های جاری سازمانی، ساختار کسب و کار و انواع مختلف مالکیت­های فکری گفته می­شود. Chang et al. (2008)
سرمایه ساختاری شامل سرمایه فرآیند و نوآوری می­شود. سرمایه فرآیند به عنوان نمودارهای کار، فرآیندهای کاری، روش­های خاص، برنامه­های توسعه کسب و کار، سیستم­های فناوری اطلاعات، و فرهنگ سازمانی و … تعریف می­شود. سرمایه نوآوری تحت عنوان مالکیت فکری سازمان شامل پتنت­ها، کپی رایت، نشان تجاری، و دانش فنی و … تعریف می­شود. Hsu and Fang (2009)

 

در این بعد نیز همانند سرمایه انسانی، به منظور افزایش درک ماهیت سرمایه فکری، تحلیل ساختار داخلی آن ضروری است. بر این اساس، ساختار این سرمایه به دو سرمایه اصلی یا بلوک­ تقسیم می­شوند. 1) سرمایه فناوارنه 2) سرمایه سازمانی

[1] .Cabrita and Bontis

[2] .Edvinsson and Malone

دانلود پایان نامه