زیان های تعارض:/پایان نامه درباره تعارض و مدیریت

 زیان های ناشی از تعارض

اگر تعارض شدید باشد ،چندین نتیجه منفی برای سازمان به بار خواهد آورد. زیان های ناشی از تعارض به شرح زیر است:

 

(2-2-6-1) هدر رفتن وقت و انرژی سازمان

اگر در سازمانی بین گروه ها اختلاف نظر ، تضاد یا تعارض وجود داشته باشد ، آن سازمان باید مقدار زیادی از وقت خود را صرف حل این نوع مسائل کند، در حالی که چنین نیروهایی باید صرف تامین هدفها می شدند.اگر قرار باشد همه نیروهای یک دایره صرف شکست دایره دیگر شود ، در آن صورت همه منابع به هدر خواهد رفت و هیچ فایده یا نتیجه ای  به دست نخواهد آمد. در یک آزمایشگاه ایدز اختلاف نظر ، تضاد وتعارض باعث شد که متخصصان علوم آزمایشگاهی وسوسه شوند، گاهی دست به کارهای ناشایست بزنند و در اقدامات علمی همکاران خود اخلال کنند.(Daft , 2001, 534)

 

(2-2-6-2) قضاوت نادرست

یکی از ره آوردهای تحقیقاتی که بر روی گروه ها انجام شده گویای این است که اگر گروه ها با هم اختلاف نظر داشته یا با هم در تضاد باشند افراد نسبت به هم بدبین می شوند و نوع قضاوتی که درباره یکدیگر می کنند نادرست است. گذشته از این هنگامی که یک گروه دچار اشتباه می شود، شاید درصدد برآید که گناه آن را به گردن گروه مخالف در همان سازمان بیندازد و به ندرت آن را به حساب کوتاهی های خودش می  گذارد.کسانی که با هم اختلاف نظر دارندو درگیر تقابل و تفرقه هستند نمی توانند نظرها وعقیده های تازه و سازنده طرف مقابل (گروه رقیب) را درک کنند.( Daft , 2001, 534)

 

(2-2-6-3) اثرات زیان بار بر بازنده

یکی دیگر از نتیجه های جانکاه تضاد یا تعارض این است که این بازی خطرناک عده ای بازنده دارد. گروه یا دایره ای که می بازد دستخوش تغییرات بسیار شدید قرار می گیرد.افراد بازنده می کوشند حقایق را کتمان کنند یا آن را وارونه جلوه دهند، شاید آنان دست به نوعی عقب نشینی بزنند؛ بیشتر در پی یک سپر بلامی گردند و ممکن است که این شخص (کسی که سپر بلا قرار می گیرد) همان رئیس گروه یا یکی دیگر از اعضای سازمان باشد. افراد به جای اینکه به یکدیگر نزدیک شوند و همکاری کنند می کوشند تا از هم فرار کنند ؛ وسازمان به جای این که یکپارچه و منسجم شود متلاشی می شود. گروه های بازنده هیچ علاقه ای به همکاری و همیاری نشان نمیدهند و به خواست ها یا نیاز های اعضای سایر گروه ها هیچ توجهی نمی کنند.(رحیمی راد،1383 ، 53)

 

(2-2-6-4) هماهنگی ضعیف

آخرین موضوعی که باید در مورد زیان های تضاد و تعارض مطرح کرد همان مسأله هدف گروه ها یا دوایر سازمانی است. اعضای گروه برای تأمین هدف های واحد خود انرژی زیادی مصرف می کنند ،ولی وضع نباید به گونه ای باشد که آنان تمام انرژی خود را صرف این هدف ها کنند وخود را کاملا” ناتوان سازند. هدف های گروه باید هم سو و هم جهت هدف های سازمان گردند.چون اگر در سازمانی اختلاف بین گروه ها بسیار شدید باشد، افراد و اعضای گروه هاهیچ نوع همکاری نخواهند کرد. تشریک مساعی از آن دیار رخت بر می بندد ، تماس بین گروه ها به پایین ترین حد ممکن می رسد و افراد به دیدگاه های سایر اعضا توجه نمی نمایند و نسبت به آن ها هیچ احساس همدردی نمی کنند. اگر در سازمانی مسأله تضاد وتعارض شدت پیدا کند، افراد به هدف های گروه و دایره خود الویت می دهند و آن را از هدف های سازمان برتر می شمارند، و از مصالحه و سازش هیچ خبری نیست.( نجفی ، 1385، 49)