روش‌های تحلیلی نرم:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

روش‌های تحلیلی نرم

روش‌های تحلیلی نرم مبتنی برعلوم رفتاری و تئوری‌های اجتماعی-فرهنگی در زمینه‌ی عوامل انسانی هستند، که متخصصان هوشمندی رقابتی در این روش‌ها می‌توانند از طریق مشاهده و یا تعامل، بررسی‌های خود را انجام دهند. روش‌های تحلیلی نرم معمولا ساختار نیافته و مربوط به بعد روانی هستند. هوشمندی انسانی، رفتار انسانی، ویژگی‌های شخصیتی تصمیم‌گیرندگان کلیدی، احساسات آن‌ها، ارزش‌های آن‌ها و اعتقادات آن‌ها بر چگونگی خروجی‌های پروژه‌های هوشمندی رقابتی تاثیر گذار خواهد بود. این تعجب آور است که در بسیاری از مطالعات پژوهشی هوشمندی رقابتی بر ویژگی‌های شخصیتی تصمیم‌گیرندگان کلیدی تاکید نشده است(Powell & Allgaier,1998).

عوامل انسانی ممکن است بر چگونگی ارزش، اعتقادات و فعالیت در زمینه‌ی پیشنهادات هوشمندی رقابتی تاثیر بگذارد. هرچند، بسیاری از تئوری‌های اقتصادی بیان می‌کنند که انسان‌ها “بازیگران منطقی” هستند. اما دنیل کاهنیمن یک روانشناس و ورنون اسمیت یک اقتصاددان، اثبات کردند که انسان موجودی است که همیشه در فرایند تصمیم‌گیری منطقی نیست(Samuel,2002).

نکته‌ی اصلی برای متخصصان هوشمندی رقابتی، تصمیم‌گیری درمورد این است که چه نوعی از عوامل در فرایند تصمیم‌گیری، به انجام رساندن اهداف هوشمندی رقابتی آ‌ن‌ها و تامین نیازهای اطلاعاتی آن‌ها اثرگذار هستند(Lee,2003).

تعدادی از مجریان و محققان هوشمندی رقابتی تحلیل کرده‌اند که جریان اطلاعات در سازمان مبتنی بر چهار مکانیسم است که به عنوان موانع و تسهیل کننده‌ها عمل می‌کنند. یکی از آن‌ها مکانیزم‌های رفتاری است که به شخصیت‌ها و ویژگی‌های فردی وابسته است؛ دیگری مکانیزم‌های سیاسی است که به تفاوت‌ در اهداف و رویاهای مدیران وابسته است؛ سیستم‌های سازمانی که به فرایند‌های تصمیم‌گیری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ساختارهای پاداش وابسته است و در نهایت مدل‌های ذهنی که به چارچوب وتفسیر اطلاعات توسط مدیران مبتنی است . نتایج نشان داده است که مکانیزم‌های رفتاری و سیاسی، برای جریان اطلاعات موانع اصلی نیستند، بلکه سیستم‌های سازمانی و تفاوت در مدل‌های ذهنی موانع اصلی به حساب می‌آیند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که ساختارهای سازمانی و ذهنیت مدیران اجرایی ممکن است از طریق فرایندهای تصمیم‌گیری بر جریان اطلاعات تاثیر منفی بگذارند(Miller & Prescott,2001).

 

  1. روش‌های تحلیلی سخت

بر خلاف روش‌های تحلیلی نرم، روش‌های تحلیلی سخت بر چارچوب‌های مدیریت استراتژیک، ابزارهای نرم افزاری، برنامه‌های آماری، ابزارهای مالی و مدل‌های کسب و کار یا نظامی مبتنی هستند. روش‌های تحلیلی سخت اغلب ساختار یافته و عملی هستند. به نقل از تامسون و استریکلند(2001)، شرکت‌ها می‌توانند بر استراتژی‌های رقبا نظارت کنند، بازیگران اصلی صنعت را ارزیابی کنند و اقدامات بعدی رقبا را پیش بینی نمایند. هنگامی که شرکت‌ها اطلاعات زیادی را در مورد خودشان و سایرین در صنعت داشته باشند،‌آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که برای افزایش سود درآینده آیا بایستی در مقابل اقدامات ویژه از خود دفاع کنند یا به بخش کوچکی از بازار حمله کنند(Thompson & Strickland,2001).

 

مرحله‌ی چهارم: انتشار اطلاعات[1]

در این مرحله، اطلاعات تجزیه و تحلیل شده در مرحله‌ی قبل به افرادی که مسئول تصمیم‌گیری در سازمان هستند، منتقل می‌شود.

تصمیم‌گیرندگان سازمان، استفاده کنندگان اصلی سیستم هوشمندی رقابتی هستند، کاهانر بر این باور است که تفکر جمع‌آوری اطلاعات باید در ذهن هر فردی باشد. ایجاد آگاهی در سازمان نیز یک فعالیت پیوسته است.

در واقع در مرحله‌ی چهارم چرخه‌ی هوشمندی، متخصصان هوشمندی رقابتی مسئولیت انتقال هوشمندی به تصمیم‌گیرندگان کلیدی را بر عهده دارند. تحلیل هوشمندی رقابتی باید دقیق، متمرکز، به موقع و با سطح بالایی از صحت باشند(Kahaner,1996). گزارشات مکتوب، ارائه‌های شفاهی، نمودارها یا گرافیک‌ها، شکل‌های استاندارد برقراری ارتباط هستند که متخصصان هوشمندی رقابتی برای انتقال اطلاعات خود می توانند استفاده کنند. متخصصان هوشمندی رقابتی به منظور متوجه ساختن و افزایش آگاهی می‌توانند از راه‌های خلاقانه برای انتقال اطلاعات استفاده کنند. برای مثال، یک هشدار به هیئت رئیسه از طریق پست الکترونیک، نمودار، نقشه برداری استراتژیک و یک صفحه‌ی وب ایمن بر روی اینترنت راه‌های ممکن برای انتقال هوشمندی هستند. هدف، انتقال اندیشه‌های هوشمندی به شیوه‌ای سریع و دقیق است(Lee,2003).

[1]. Communication