انواع اعتماد سازمان:/پایان نامه درباره جو سازمانی مدارس ابتدایی

دانلود پایان نامه

مشکلات سو استفاده از اعتماد عبارت اند از :

 • عدم شفا فسازی
 • عدم ارتباط صحیح مدیریت با کارکنان
 • عدم وجود سیستم تشویق و تنبیه مناسب
 • کمبود حمایت مدیریتی و عدم توجه به نیازهای مدیریتی
 • عدم توجه به سابقه کارمند و اعتماد زود هنگام
 • عدم وجود سیستم کنترل و نظارتی مناسب
 • عدم توجه به غیبت مکرر کارکنان و عدم بررسی علل آن
 • ارتباط غیر کاری کارکنان با مشتری
 • عدم استفاده از راهکار مناسب برای حل مشکلات سازمانی
 • عدم تقسیم کار بین بخش ها و تمرکز بالای کار ها در یک بخش
 • ناتوانی در ارائه ی خدمات به مراجعین به علت حجم زیاد کار
 • عدم بررسی علل مرخصی های کارکنان
 • نا مناسب بودن محیط فیزیکی
 • عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب
 • عدم وجود خود کنترلی و وجدان کاری
 • فرهنگ سازمانی ضعیف و عدم پایبندی کارکنان به سازمان
 • واگذاری فعالیت های حساس به افراد غیر متعهد ( نیک خوی 1384 )

 

2 – 18 انواع اعتماد سازمان :

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد :

 • مبتنی بر بازدارندگی
 • مبتنی بر آگاهی
 • بر مبتنی شناسایی

 

2 – 18 – 1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی :

شکنند­ه­ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می­شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی­جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می­شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می­گویند عمل می­کنند، زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازداندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است.

انسان معمولاً در مقام یک کارمند کارفرمای به جدید خود اعتماد می­کنند، حتی اگر تجربه­ای که اعتماد خود را به آن متکی می­کند اندک باشد. پیوند به وجود آورندۀ این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می­تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

 

2 – 18 – 2 اعتماد مبتنی بر آگاهی :

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به عبارت دیگر، اعتماد مبتنی است بر پیش­بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنین اعتمادی هنگامی است که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند رفتار محتمل آنان را به درستی پیش­بینی کند.

اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی است. از آگاهی دیگری و پیش­بینی پذیری رفتار او جای قراردادها، مجازاتها، و ترتیبات حقوقی را معمول که بیشتر اعتماد مبتنی بر بازدارندگی است می­گیرد. اینگونه اعتماد به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه­ای که ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می­کند، به وجود می­آید. هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش­بینی صحیح­تری از رفتار او در آینده خواهید داست. پیش­بینی پذیری اعتماد را تقویت می­کند حتی اگر پیش­بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست. زیرا راههای سوء استفاده او از اعتماد را می­توان پیش­بینی کرد. هر قدر با افراد دیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم­تر داشته باشید، این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد شد و بیشتر به آن می­توان متکی بود جالب اینجاست که در سطح اعتماد مبتنی برآگاهی رفتار متناقض لزوماً سبب شکست اعتماد نمی­شود.

 

2 – 18 – 3 اعتماد مبتنی بر شناسایی :

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می­رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. نوع این ارتباط به یکی از طرفین اجازه می­دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر عمل کند و در مراوده بین­های افراد جانشین آن شخص شود. چنین اعتمادی را اعتماد مبتنی بر شناسایی می­گوییم.

در اینجا وجود اعتماد بدین خاطر است که هر دو طرف از قصد یکدیگر آگاهند و به خواسته­ها و آرزوهای هم احترام می­گذارند. این تفاهم دو جانبه تا آنجا پیشرفت می­کند که هر یک از دو طرف می­تواند به گونه­ای اثر بخش به جای دیگری عمل کند. در این سطح، کنترل در کمترین حد است. نیازی به مراقبت از دیگری نیست، زیرا وفاداری بدون قید و شرط وجود دارد. (حسن­زاده، 1384).

بهترین نمونۀ اعتماد مبتنی بر شناسایی ازدواج طولانی مدت یک زوج خوشبخت است. شوهر به تدریج می­آموزد که چه چیزهایی برای زنش اهمیت دارد و پیش­بینی همان اعمال را می­کند، و زن، به نوبۀ خود، مطمئن است که آنچه برای شوهرش مهم است را پیش­بینی می­کند، بیان آنکه ناچار باشد بپرسد.

شخص با شناسایی فرآینده می­تواند دیگری مانند فکر کند، مانند دیگری احساس کند و مانند دیگری پاسخ دهد. در دنیای کاری امروز، بیشتر شرکتهای سهامی بزرگ پیوندهای اعتماد متکی به شناسایی را، که ممکن است در کارمندان سابقه­دار ایجاد کرده باشند، شکسته­اند، قول و قرارهای وفا نشده، به آنچه روزگاری نامش پیوند وفاداری بدون قید و شرط بود، منجر شده است.

احتمال دارد که جای آن نوع اعتماد را مبتنی بر اعتماد برآگاهی گرفته باشد (Robbins 2003: 146)

دانلود پایان نامه