امنيت و تسهيل تجارت جهاني:”پایان نامه درمورد تسهیل تجارت قانونی”

چارچوب استانداردها براي امنيت و تسهيل تجارت جهاني

با توجه به نياز به يك استراتژي تأييد شده براي امنيت تجارت جهاني كه همزمان باعث تسهيل تجارت نيز گردد، اعضاي WCO رويه‌اي براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني ايجاد كردند كه به چارچوب WCO معروف است. اين چارچوب داراي اصول و استانداردهايي است كه برپايه اطلاعات الكترونيكي قبل از حمل در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي مي باشند.

اصول و اهداف چارچوب استانداردها (سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1392) :

– ايجاد استانداردهايي براي امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني براي افزايش اطمينان و قابليت پيش‏بيني،

– فراهم كردن زمينه مديريت يكپارچه زنجيره تجاري براي تمام روش هاي حمل،

– ارتقاء جايگاه، وظايف و قابليت هاي گمرك جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصت‏هاي موجود در قرن 21،

– افزايش همكاري بين گمركات اعضاء براي بهبود قابليت كشف محموله هاي پرخطر،

– افزايش همكاري گمرك با بخش تجاري،

– تسريع جابجائي كالا در يك زنجيره امن.

چهارعنصـر مهم چارچوب WCO :

– اين چارچوب الزامات در مورد اطلاعات الكترونيكي قبل از عزيمت و قبل از ورود كالا به مقصد و قبل از ترانزيت را هماهنگ مي كند،

– كشورهايي كه به اين چارچوب مي پيوندند بايستي يك رويه مديريت ريسك منسجم براي برخورد با تهديدهاي امنيتي اتخاذ نمايند،

– اين چارچوب كشور صادر كننده را ملزم مي كند كه برحسب درخواست معقول كشور واردكننده، اقدامات بازرسي محموله صادراتي با استفاده از تجهيزات غير مزاحم نظير دستگاههاي اشعه ايكس و دستگاههاي كشف تشعشع انجام دهد،

– اين چارچوب براي گمركات مزاياي حداقل استانداردهاي امنيتي قابل ارائه به تجارت را مشخص مي كند.

چارچوب استانداردها به طور كلي داراي دو ركن است:

اين چارچوب براساس چهارعنصر فوق الذكر داراي دو ركن مي باشد، اولي هماهنگي هاي شبكه اي گمرك به گمرك و دومي همكاريهاي گمرك با بخش خصوصي.

مزاياي چارچوب استانداردها:

گسترش تجارت بين الملل، اطمينان از امنيت بهتر در مقابل تروريسم، افزايش مشاركت گمرك و بخشي خصوصي در اقتصاد ملي و رفاه اجتماعي، افزايش قابليت كشف محموله هاي پرخطر، افزايش اثربخشي گمركات و در نتيجه تسريع در ترخيص.

به طور كلي اين چارچوب براي دولت ها، مردم، گمركات و تجارت سودمند خواهد بود.

ظرفيت سازي: ظرفيت سازي اثربخش مهم ترين عامل اجراي اين چارچوب محسوب مي گردد. اما براي اجراي فوري چارچوب استانداردها مي توان قسمتي از آنرا بكار بست. براي اينكه در ظرفيت سازي موفق عمل گردد بايد اصل خواست سياسي و نيز درستكاري قبلاً وجود داشته باشد.

اجــرا: براي اجراي چارچوب استانداردها نه تنها ظرفيت سازي بلكه بينشي در مورد روش مرحله اي و يا برنامه‏ريزي ضرورت دارد. انتظار اجراي فوري چارچوب توسط همه كشورها غيرمعقول است ولي اجراي مرحله اي مطابق ظرفيت و مقررات هر كشور عملي است.

ساختار اين چارچوب به شرح زير است:

– تشريح مزاياي پذيرش و اجراء،

– ركن هاي هماهنگي شبكه اي گمرك- گمرك و همكاري هاي گمرك- تجارت،

– ضمائم اجرائي.

استانداردهاي WCO براي امنيت و تسهيل تجارت جهاني:

گمركات كشورها براي بالابردن امنيت و تسهيل زنجيره تجارت بين الملل توسط استانداردهاي مشترك و پذيرفته شده بايستي با يكديگر همكاري نمايند. اين ركن امنيت لازم براي مقابله با تروريسم و جرائم فرامليتي فراهم خواهد كرد. لذا گمركات بايستي توانايي بازرسي و كنترل كانتينر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراين يكي از اصول اين ركن شناسايي محموله هاي پرخطر با استفاده از اطلاعات الكترونيكي پيش از ورود مي باشد. در عين حال با استفاده از تكنولوژي اشعه ايكس و گاما و دستگاههاي كشف اشعه مانع كاهش سرعت تجارت گردد.

اين چارچوب از ابزارهايي نظير كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو (RKC)، دستور العمل مديريت زنجيره تجارت يكپارچه و برنامه هاي ملي اقتباس شده است.

استانداردهاي ركن اول :

استاندارد1 : مديريت زنجيره تجارت يكپارچه.

گمركات مي بايست رويه هاي كنترل گمركي يكپارچه را همانطور كه در دستورالعمل هاي گمركي مديريت زنجيره تجارت يكپارچه[1] (ISCM) عنوان شده، اجرا خواهند كرد.

استاندارد 1 شامل :

الف- اقدامات كنترلي عمومي نظير كنترل گمركي، ارزيابي ريسك، كنترل در مبدأ، پلمپ و شماره مرجع واحد محموله (UCR)،

ب-      ارائه اطلاعات از جمله اظهارنامه كالاي صادراتي، اظهارنامه محموله، اظهارنامه كالاي وارداتي، تبادل اطلاعات براي محموله هاي پرخطر، اعلان اجازه بارگيري و تخليه، تعيين محدود زماني براي ارائه اظهارنامه ها طبق قوانين ملي، مدل داده هاي WCO و تك پنجره،

 

 

ج-   زنجيره تجاري معتبر شامل عاملان اقتصادي معتبر[2].

استاندارد2 : قدرت و اختيار بازرسي محموله قبل از ورود، هنگام خروج و نيز ترانزيت.

استاندارد3 : تكنولوژي مدرن بازرسي محموله و كانتينر.

استاندارد4 : سيستم هاي مديريت ريسك از جمله سيستم هاي خودكار انتخاب مسير و اطلاعات پردازش شده.

استاندارد 5 : شناسايي محموله ها و كانتينرهاي پرخطر.

استاندارد6 : اطلاعات الكترونيكي قبل از ورود، كه مبتني بر نياز براي كامپيوتري كردن سيستم ها، دستورالعمل‌هاي ICT‏‏ كنوانسيون كيوتو, دسترسي گمرك به سيستم هاي بازرگاني تجار، استانداردهاي تبادل الكترونيكي اطلاعات، مدل داده هاي WCO، امنيت ICT، امضاي الكترونيكي، ظرفيت سازي و حفاظت داده‎ها مي باشد.

[1] Integrated Supply Chain Management Guidelines.

[2] Authorized Economic Operators