اصول هوش اخلاقی:/پایان نامه درباره هوش اخلاقی مدیران

دانلود پایان نامه

اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی

 

  1. هوشیاری

قرآن همواره توصیه به هوشیاری را به مومنان می‌کند که باید آماده و هوشیار باشند برای مثال، در سوره آیه 71 می‌فرماید: با ایها الذین امنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمعیا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید آمادگی و هوشیاری خود را حفظ کنید و سلاح جنگی را برگیرید، سپس گروه گروه به صورت دسته‌جات پراکنده یا دسته‌جمعی به سوی دشمن حرکت کنید”.

پیامبر (ص) می‌فرماید: ” متانت، هدایت، نیکوکاری، پارسایی، کامیابی، میانه‌روی در راهپیمایی، میانه‌روی در امور زندگی، راستی، بزرگواری و شناختن دین خدا، این همه در سایه هوشیاری نصیب خردمند می‌شود؛ پس خوشا به حال آنکه بر اساس برنامه درست گام برمی‌دارد” (حرانی 1385 ، 31).

همچنین می‌فرماید: ” ای علی! سه چیز است که اگر در کسی نباشد کارش سرانجام نگیرد: پرهیزی که او را از مصیبت خدا باز دارد، دانشی که او را از نادانی شخص کم خرد برهاند و عقلی که به وسیله آن با مردم رفتار لطف آمیز و مدارا نماید”  (حرانی 1385 ، 15).

امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: ” کاملا هوشیار باش که هنگام پیشنهاد صلح به دشمن نزدیک نشوی و بی‌احتیاطی نکن”  (حرانی 1385 ، 31).

همچنین می‌فرماید ” نامه‌های محرمانه و خصوصی خود را که در آن تدبیرها و اسرار حکومتی درج شده، به دست کسی بسپار که شخصی صاحب‌نظر، خیرخواه و باهوش به شمار می‌آید”  (حرانی 1385 ، 229).

امام علی (ع) در خطبه همام یکی از صفات مومن را باهوش بودن او می‌داند: ” در مدارا زیرکانه عمل می‌کند”  (حرانی 1385 ، 267).

از امام حسین (ع) سوال شد که دوراندیشی چیست؟ فرمود ” صبر طولانی و مدارا با کارگزاران و هوشیاری نسبت به تمام ترفندهای مردم”  (حرانی 1385 ، 391).

  1. همدردی

امام علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب به مالک می‌فرماید:

” پس باید دوست داشتنی‌ترین اندوخته‌ها در نزد تو اندوخته کار نیک باشد که مقصود از آن فراهم آوردن رعیت و رعایت آنهاست”  (حرانی 1385 ، 207).

” پس همت خود را از رسیدگی به نیازهایشان دریغ مدار”  (حرانی 1385 ، 233).

” پس از حقوق آنان (طبقه فرودستان) پاسداری کن و سهمی از غلات املاک خالصه اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص ده، آنچه بر عهده تو نهاده‌اند، رعایت حق ایشان است، مبادا توجه به امور دیگر از پرداختن به آنان بازت دارد”  (حرانی 1385 ، 233).

” و با ناتوانان فروتنی در پیش گیر و به آنان نشان بده که در اتین کار به آنها نیازمندی و کارهای کسانی را که به تو دسترسی ندارند و در دیده‌ها خوارند و مورد تحقیر دولتمردانند، خود دلجویانه مورد رسیدگی قرار ده”  (حرانی 1385 ، 233).

” یتمیان را نوازش کن و زمین‌گیرشدگان و سالخوردگان را دلجویی نما”  (حرانی 1385 ، 235).

” بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند و در آن وقت اختصاصی، خودت فارغ از هر کاری به امور آنان پرداز”  (حرانی 1385 ، 235).

امام علی (ع) نیز در سخنانی می‌فرماید:

” احسان و کمک به بندگان خدا توشه مناسبی برای آخرت است” (آمدی 1337 ، ج6، حدیث 9912، ص 161).

” کمک به مردم بخش مهمی از ایمان است” (آمدی 1337 ، ج4، حدیث 5253، ص 52).

  1. خودکنترلی

خودکنترلی در قرآن بیشتر با واژه تقوی و خودداری از هوای نفس مطرح شده است. برای مثال، در سوره‌های زیر ” تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب؛ در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی همکاری نکنید و از خدا پروا کنید که سخت کیفر است” (مائده،2).

” تزودوا فان خیر زاد التقوی؛ و توشه بگیر که بهترین توشه، تقوی است” (بقره،197).

دانلود پایان نامه