ارزیابی عملکرد//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

دانلود پایان نامه

ضرورت ارزیابی عملکرد

دلایل اهمیت ازریابی عملکرد می تواند شامل موارد زیر باشد: (ایران زاده ، 1388).

 1. تغییر در طبیعت کارها و فعالیت ها
 2. افزایش رقابت
 3. لزوم ایجاد بهبودهای شخصی در سازمان
 4. جوایز کیفی ملی و بین المللی
 5. بروز تغییر در نیازمندی های برون سازمانی
 6. توانایی تکنولوژی اطلاعات
 7. تغییر در موقعیت و نقش های سازمانی.

2-1-8) مزایایی ارزیابی عملکرد

سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای زیادی است که چند مورد از آنها عبارتند از :

 • تعیین کننده میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارائه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.
 • به شناخت فرایندها وتشخیص مشکلات در مسیر اجرای فرایندها کمک می کند.
 • سبب حصول اطمینان از تصمیم گیری بر مبنای واقعیت می شود.
 • مکان های مورد نیاز جهت بهبود فرایند را نشان می دهد.
 • مشکلات اساسی و طولانی مدتی را که مدت ها به علت عدم اندازه گیری،کتمان بوده اند را نشان می دهد (عفتی داریانی وهمکارانش،1386).

2-1-8) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد

ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد عبارتند از (ایران زاده ، 1388).

 • واضح و به راحتی قابل فهم باشد
 • تمامی افراد اجرایی از آن پشتیبانی نمایند
 • مطابق با ساختار عملیاتی سازمان طراحی شده باشد
 • معتبر و قابل اطمینان
 • با تشویق (مالی و معنوی) و در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شده باشد
 • بطور مرتب و مستمر اجرا شده و به ما اطمینان دهد که در جهت اهداف تعیین شده حرکت نمائیم .
دانلود پایان نامه